Giriş

Copyright © 2001 Python Software Foundation. All rights reserved.

Copyright © 2000 BeOpen.com. All rights reserved.

Copyright © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. All rights reserved.

Copyright © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. All rights reserved.

Copyright © 2001 Dinçer Aydın, tercüme. Her hakkı saklıdır.

See the end of this document for complete license and permissions information.

Özet:

Python kolay öğrenilen güçlü bir programlama dilidir. Verimli yüksek seviyeli veri tiplerine sahiptir ve nesne tabanlı programlamaya yaklaşımı basit ve etkilidir. Python'un şık sözdizimi, dinamik veri tipleri ve yorumlanan bir dil oluşu onu çoğu alan ve platformda hızlı yazılım geliştirme için ideal yapar.

Python yorumlayıcısı ve geniş standart kütüphanesi kaynak ya da binary formunda Python Web sitesinden (http://www.python.org/) ücretsiz olarak alınabilir ve dağıtılabilir. Aynı sitede farklı Python dağıtımları, ücretsiz modüller, programlar ve ek dokümanlar bulunabilir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinin çoğu için bir Python dağıtımı mevcuttur.

Python yorumlayıcısı C veya C++ (ya da C dilinden çağırılabilen başka bir dil) ile yazılmış veri tipleri ve fonksiyonlar ile genişletilebilir. Diğer dillerde yazdığınız programlarınıza da Python yorumlayıcısını bağlayabilir ve Python ile ek özellikler eklenebilen programlar yazabilirsiniz.

Bu kılavuz okuyucuya Python dilinin temel özelliklerini, kavramlarını ve sistemini tanıtmaktadır. Örnekleri denemek için el altında bir Python yorumlayıcısı bulundurmak yararlı olur.

Bu kılavuz Pythonu'un bütün özelliklerini ya da yaygın olarak kullanılan her özelliğini açıklamak amacında değildir. Bunun yerine Python'un kayda değer özelliklerinin çoğu tanıtılmaktadır ve dilin tarzı ile ilgili iyi bir fikir verilmektedir. Bunu okuduktan sonra Python modülleri ve programlarını okuyup yazabileceğiniz gibi Python ile gelen geniş kütüphane ile ilgili daha çok şey öğrenmeye hazır olacaksınız.