Altblümler

 
2. Yorumlayıcının Kullanımı

 
2.1 Yorumlayıcının Çalıştırılması

Python yorumlayıcısını Windows işletim siteminde Başlat > Programlar > Python 2.1> izleyerek çalıştırabilirsiniz. Python yorumlayıcısının DOS penceresinde çalışanı olduğu gibi Windows ortamında çalışanı da vardır. Python yorumlayıcısı genellikle C:\Python21 gibi bir dizine kurulur. Bu dizinde python.exe ve pythonw.exe adlı iki çalıştırılabilir dosya bulunur. Python.exe çalıştırıldığında yorumlayıcı etkileşimli kipte (interactive mode) bir DOS penceresinde çalışır. Pythonw.exe çalıştırıldığında ise hiçbir şey olmadığı gözlenir. Yorumlayıcı çalıştırılacak olan Python programının dosya adı parametre şeklinde verilerek de kullanılabilir. Örneğin python.exe deneme.py gibi. pythonw.exe deneme.py de aynı işi görür fakat bir öncekinde olduğu gibi bir DOS penceresi açılmadan deneme.py çalıştırılır; ancak bu programın yazdırdığı mesajlar var ise bunlar görünmez. Unix türevi işletim sitemlerinde ise yorumlayıcıyı başlatmak için konsoldan python komutunu vermek yeterlidir.

 
2.1.1 Etkileşimli Kip

Komutların yorumlayıcıya satır satır girildiği duruma etkileşimli kip denir. Bu kipte birincil komut satırı (">>"); şeklindeyken ikincil komut satırı ("... ")şeklinde görülür. Örneğin:

python
Python 1.5.2b2 (#1, Feb 28 1999, 00:02:06) [GCC 2.8.1] on sunos5
Copyright 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam
>>>

Birden fazla satırlık bloklar girildiğinde satırlar ikincil komut satırında girintili yazılır:

>>> dunya_duzdur = 1
>>> if dunya_duzdur:
   ...   print "Düşmemeye dikkat et!"
   ...
   Düşmemeye dikkat et!

Yorumlayıcıdan çıkmak için "import sys; sys.exit()" yazabilirsiniz. Etkileşimli kipte çalıştırılan programlarda bir hata bulunması halinde yorumlayıcı bir hata mesajı basar ve birincil komut satırına döner. Ayrıca etkileşimli kipte ya da Python programlarınızı yazarken DOS komut satırı yerine daha rahat bir ortamda calışmak isteyebilirsiniz. Bunun için Python ile birlikte gelen IDLE'ı deneyebilirsiniz. IDLE Python ile yazılmış bir program. IDLE'ı Başlat > Programlar > Python 2.1 > IDLE izleyerek çalıştırabilirsiniz. Bazı IDLE komutları şöyledir:

Ayrıca PythonWin'i de deneyebilirsiniz. IDLE dan daha üstün olduğu pek çok yön var. Parametre hatırlatma, komut tamamlama, blok katlama, otomatik girintileme vs.

PythonWin'i ayrı indirmeniz gerek. PythonWin için http://www.activestate.com/Products/ActivePython/win32all.htmlziyaret edip uygun win32all paketini indirip kurarsanız PythonWin'e kavuşmuş olursunuz.

 
2.1.2 Hataların Yakalanması

Bir hata meydana geldiğinde yorumlayıcı bir hata mesajı ve hatalı noktaya gelmeden önce işletilen fonksiyon çağrılarının listesini basar.